Priority ZPS

ilustračný obrázok

Priority ZPS na rok 2018

Snem ZPS schválil nasledujúce priority, ktoré bude ZPS presadzovať vo svojej činnosti v roku 2018:
 
1. budovanie značky ZPS ako prvej organizácie v modernej histórii Slovenska, ktorej cieľom je zlepšovanie podmienok pre podnikanie

2. mobilizácia hlasu mlčiacej väčšiny podnikateľov s cieľom vytvárania mediálneho tlaku na kompetentných

3. podpora pozitívneho vnímania podnikateľov a podnikania prostredníctvom mediálnej kampane a cez osobné príbehy podnikateľov

4. otváranie diskusie o potrebe riešenia zásadných celospoločenských problémov, ktoré  ovplyvnia stav spoločnosti v horizonte niekoľkých desaťročí, presadzovanie zmien zle nastavených motivácií politikov a presadzovanie dlhodobého uvažovania v politike, napr. inštitucionalizáciou tejto diskusie prostredníctvom vytvorenia parlamentného výboru pre  Slovensko 2050.
 
 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri