Členovia

ilustračný obrázok

Členstvo v ZPS môže byť individuálne a kolektívne. Osobitným druhom je čestné členstvo.

Kolektívni členovia ZPS zastupujú rôzne časti slovenskej ekonomiky:

  • ALSSR - Asociácia leasingových spoločností SR
  • ITAS – IT asociácia Slovenska
  • JCI - Junior Chamber International - Slovakia
  • SACKA – Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • SLOVCA – Slovenská asociácia rizikového kapitálu
  • SAUNO - Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií
  • SFA - Slovenská franchisingová asociácia
  • SKSB - Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
  • SVCC - Slovensko - vietnamská obchodná komora
  • ZPVVO - Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

 

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri