Novinky

img
img16.02. 2009  Koniec krízy (stĺpček Ako to vidím ja, SME)

Zatiaľ čo v médiách dnes dominuje až masochistické opisovanie sprievodných znakov prehlbujúcej sa krízy, pomaly sa začínajú objavovať aj odhady jej očakávaného konca. Človek z nich však príliš nezmúdrie. viac »

img
img13.02. 2009  Bola by to samovražda (článok, HN)

Európou začína v posledných dňoch a týždňoch obchádzať strašidlo ekonomického nacionalizmu a protekcionizmu. Má podobu demonštrácií, napr. zamestnancov vo Veľkej Británii proti zamestnávaniu cudzincov. viac »

img
img12.02. 2009  TV JOJ, téma dnešnej diskusnej relácie Lampa: O kríze bez strachu.

Je kríza správou o stave kapitalizmu? Ako vznikla táto hospodárska kríza? Bude to hlboká kríza ako v 30. rokoch? Môžu vlády niečo zachrániť? viac »

img
img06.02. 2009  V Bruseli sa uskutočnilo zasadnutie Poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI)

V Bruseli sa uskutočnilo zasadnutie Poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI), na ktorom sa zúčastnil prezident ZPS Ján Oravec. viac »

img
img21.01. 2009  V Bratislave sa uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady ZPS.

Dňa 21. 01. 2009, t. j. v stredu, sa v Bratislave uskutočnilo 2. zasadnutie Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska. viac »

img
img14. 01. 2009  Manifest obhajcu kapitalizmu (článok, SME)

Súčasná hospodárska kríza má veľa negatívnych dôsledkov. Jedným z nich je aj to, že sa opäť stalo módou kopnúť si do kapitalizmu. viac »

img
img07.01. 2009  Kríza: Vstupujeme do roku neistoty (analýza, Pravda)

Neistota. Tak by sa jedným slovom dal charakterizovať očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2009. viac »

img
img09. 12. 2008  V Paríži sa v dňoch 4. - 5. 12. 2008 uskutočnilo valné zhromaždenie európskej zamestnávateľskej organizácie Business Europe.

Jediným členom Business Europe zo Slovenska je Republiková únia zamestnávateľov, ktorú na valnom zhromaždení zastupoval prezident ZPS Ján Oravec. viac »

img
img05. 12. 2008  V Bruseli sa v dňoch 3. – 4. 12. uskutočnilo plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Plenárneho zasadnutia sa zúčastnil prezident ZPS Ján Oravec. V rámci rokovania EHSV vystúpil aj José Manuel Barroso, prezident Európskej komisie, ktorý členom EHSV predstavil plán komisie na obnovu dôvery v ekonomiku v Európe. viac »

img
img01.12. 2008  Prezidentom ZPS bol po šiesty raz zvolený Ján Oravec, vo svojom vystúpení na Snerme podrobne zhodnotil činnosť ZPS za predchádzajúce obdobie

Prezident ZPS vyzdvihol doplnenie regionálnych štruktúr ZPS o novovytvorenú Krajskú radu ZPS pre Vyšší územný celok Banská Bystrica. Za ďalšie podnikateľské organizácie, s ktorými ZPS najintenzívnejšie spolupracuje, označil Republikovú úniu... viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri