Novinky

img
img30.09.2010  Prezident ZPS Ján Oravec vystúpil s prednáškou o význame podnikania na sympóziu CEA-PME v Aténach

Vo svojom vystúpení poukázal na zaostávanie Európy v porvnaní s jej hlavnými konkurentmi, USA a Čínou, ktoré... viac »

img
img16.09.2010  V Bruseli sa v dňoch 15. - 16. 09. 2010 uskutočnilo 465. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Účastníkom plenárneho zasadnutia bol aj prezident ZPS Ján Oravec. viac »

img
img14.09.2010  \"Mladý inovatívny podnikateľ 2010\"

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 4. ročníka celoslovenského projektu, ktorého spoluorganizátorom je aj Združenie podnikateľov Slovenska, sa uskutočnilo dňa 14. 09. 2010 v Pálffyho paláci. viac »

img
img13.09.2010  Prezident ZPS Ján Oravec bol zvolený ako zástupca zamestnávateľov v EHSV na ďalšie funkčné obdobie 2010 - 2015

V Bruseli schválila Rada ministrov pre všeobecné záležitosti nové zloženie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na nové funkčné obdobie 2010 - 2015. viac »

img
img15.07.2010  V dňoch 14. - 15. júla sa v Bruseli uskutočnilo 464. plenárne zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Plenárneho zasadnutia sa zúčastnil aj prezident ZPS Ján Oravec. viac »

img
img
img29.06.2010  My reagujeme

Vážená redakcia, dňa 18. júna 2010 zverejnil Váš denník článok „Zákonník práce sa vráti pred rok 2006“, v ktorom jeho autorka Soňa Pacherová zásadným spôsobom prekrútila môj postoj k potrebným zmenám v Zákonníku práce tým, viac »

img
img28.06.2010  Napísali o nás

Pravda - Zákonník práce sa vráti pred rok 2006, Čína náš vzor? viac »

img
img14.06.2010  SOLVIT - efektívne riešenie problémov v Európe

SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy viac »

img
img27.05.2010  Vláda sa pýta podnikateľov: ktorým opatrením sme zhoršili podnikateľské prostredie? Podnikatelia odpovedajú: takých opatrení je celý rad

Vláda opakovane tvrdí, že neprijala ani jedno opatrenie, ktoré by zhoršilo podnikateľské prostredie. viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri