Novinky

img
img28.11.2013  Dve podpásovky od financov

Zákony sa u nás prijímajú ako na bežiacom páse, menia sa častejšie ako ponožky a vytvárajú pre občanov a podnikateľov chaotický rámec bez akejkoľvek predvídateľnosti. Podnikatelia a ich organizácie na túto tému dlhoročne opakujú celé tirády sťažností viac »

img
img14.11.2013  Ak zabudneme na november 1989, vráti sa február 1948

O tri dni si budeme pripomínať 24. výročie 17. novembra 1989. Aj napriek tomu, že nejde o okrúhle výročie, je potrebné, aby sme sa k novembru 1989 neustále vracali. Z jednoduchého dôvodu. Ako roky bežia, postupne ubúda tých, ktorí november 1989 ... viac »

img
img13.11.2013  Ako pripraviť firmu na expanziu do zahraničia s využitím on-line marketingu

Pozvánka na bezplatný seminár o Zvyšovaní konkurencieschopnosti podnikov na trhu EÚ prostredníctvom on-line marketingu, ktoré ho spoluorganizátorom je Združenie podnikateľov Slovenska. viac »

img
img04.11.2013  Diskusia pracovnej skupiny k návrhu nariadenia Európskej komisie o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách

Európsku komisiu k predloženiu navrhovanej regulácie určite motivovali nedávne škandály súvisiace s odhaleniami o manipuláciách s referenčnými hodnotami úrokových sadzieb LIBORu a EURIBORu. Nemyslím si však, ... viac »

img
img31.10.2013  Vláda nasadila zbraň hromadného ničenia

Čoraz častejšie sme svedkami toho, že vláda niečo deklaruje, ale v praxi robí úplný opak. Neuplynie takmer ani deň bez toho, aby niektorý z vládnych predstaviteľov médiám neposkytol vyhlásenie o tom, akou prioritou je pre vládu boj proti ... viac »

img
img28.10.2013  Bábkový parlament

Už sme si zvykli, že náš parlament nie je autonómnym zdrojom zákonodarnej moci, ale len bábkou, ktorej vodičom je vláda. Tej pohodlne prechádza veľká väčšina jej návrhov, ktoré spoľahlivo schvaľuje jej parlamentná väčšina. Aj keď nie úplne všetky,... viac »

img
img23.10.2013  Ján Oravec: „Mini cyklus verejných prednášok na Východnom Slovensku“

Dňa 22. a 23. októbra 2013 absolvoval Ján Oravec, prezident ZPS, cyklus verejných prednášok na Východnom Slovensku,... viac »

img
img17.10.2013  Orwellovský rozpočet, kde pravda je lož

Rozpočet na rok 2014? Vitajte v roku 1984! Asi tak by sa dala zhrnúť podstata doterajšej diskusie o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014. Skutočnosť v príkrom protiklade s tvrdeniami, to bol základný stavebný kameň absurdnej reality Orwellovho románu viac »

img
img09.10.2013  Slovenské predsedníctvo EÚ 2016

Zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu programu a priorít Slovenského predsedníctva EÚ 2016 viac »

img
img03.10.2013  Problémom EÚ sú vysoké dane

Európska únia zostáva oblasťou s vysokými daňami. Toto nie je pravicovou optikou deformovaný pohľad, ale úvodné konštatovanie z najnovšej analýzy Eurostatu a Európskej komisie, ktorá sa zameriava na dlhodobé trendy v zdaňovaní v Európskej únii. viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri