Novinky

img
img02.05.2016  Ach ten Paríž, ach ten Brusel!

Povzdych v názve sa vzťahuje na moje zážitky z mojej marcovej cesty do Bruselu a z aprílovej cesty do Paríža. Presnejšie z parížskej reštaurácie, z parížskych ulíc a z bruselských rokovacích miestností. viac »

img
img15.04.2016  Ak chce vláda uspieť, musí rozšíriť program

Na svete je ďalšie programové vyhlásenie, v ktorom vláda deklaruje vôľu zlepšovať podnikateľské prostredie. Ani predchádzajúcim vládam nechýbala dobrá vôľa. Ale chýbal im systémový prístup, bez ktorého aj dobré zámery väčšinou zostali len na papieri. viac »

img
img14.04.2016  Programové vyhlásenie vlády má pozitíva, ale aj nedostatky

Zámery pre oblasť podnikateľského prostredia sú v zásade dobré, najmä deklarované zníženie administratívneho zaťaženia, zlepšenie kvality legislatívneho procesu, sprísnené preberanie legislatívy EÚ z pohľadu dopadov na domácu ekonomiku, ale sú ... viac »

img
img13.04.2016  Podnikateľov zaťažuje legislatívna džungla

Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnania, nízka flexibilita pracovného práva, to sú len niektoré z mnohých problémov, s ktorými sa stretávajú tak pri začiatkoch, ako aj počas priebehu podnikania, podnikatelia na Slovensku. e viac »

img
img04.04.2016  Dekriminalizujte zamestnávanie!

Nová vláda je tu. Napriek nevôli značnej časti verejnosti pokiaľ ide o jej zloženie. Má za sebou prvé zasadnutie a pred sebou slohové cvičenie pod názvom programové vyhlásenie vlády. Jeho význam sa zvykne preceňovať, hoci v minulosti prax takmer vždy viac »

img
img04.04.2016  ZPS poslalo ministrovi P. Žigovi námety na zlepšenie podnikateľského prostredia

Slovenskí podnikatelia už roky poukazujú na dlhodobo sa zhoršujúce podnikateľské prostredie, najmä narastanie finančných a administratívnych povinností podnikateľov voči štátu. Predchádzajúcim vládam nechýbala dobrá vôľa, ale systémový prístup, bez viac »

img
img31.03.2016  Podnikateľské prostredie v programovom vyhlásení vlády pre obdobie 2016-2020

Združenie podnikateľov Slovenska organizovalo on-line seminár, na ktorom účastníci panelu diskutovali o otázkach spojených s problematikou zlepšovania podnikateľského prostredia na Slovensku a opatreniach novovznikajúcej vlády pre podnikateľov. viac »

img
img18.03.2016  Vytvorte rezort podnikateľského prostredia

Medzi zámery vznikajúcej vlády sa dostalo aj znižovanie administratívneho zaťaženia. Zámer je to síce chvályhodný, ale je oveľa ľahšie dať ho na papier než zrealizovať. Vedeli by o tom rozprávať mnohí ministri hospodárstva, ktorí si s touto prioritou viac »

img
img16.03.2016  Debate on Country Specific Recommendations, Tripartite Social Summit, Brussels

Let me share with you with 3 thoughts combining insights from recently published BusinessEurope Reform Barometer 2016 and specific experience with Country Specific Recommendations from my country, Slovakia. viac »

img
img22.02.2016  Natárali nemožné?

Tak tento titulok použil jeden slovenský denník, keď hodnotil volebné programy politických strán v sociálnej a ekonomickej oblasti. Na bulvár naozaj slušný výkon, v kocke vystihnutá podstata programových dokumentov niektorých politických strán. viac »

Kolektívni členovia
SKSB
Asociacia Lizingovich Spoločností
ITAS
ZPVVO
Slovenská franchisingová asociácia
 Slovensko – vietnamská obchodná komora
SACKA
SLOVCA
sauno
JCSK
Partneri